Menu Zamknij

Centralny Rejestr Operatorów - nowe przepisy

Z dniem 23.09.2017 weszły w życie nowe przepisy, dotyczące m.in. zakładania kart urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów, które mówią o tym, iż do systemu należy wprowadzać wszystkie urządzenia które mają min. 5 ton ekwiwalentu CO2 (czyli np. dla R410a są to 2,4 kg)- dotychczas wprowadzane były tylko urządzenia, które miały powyżej 3 kg czynnika chłodniczego (niezależnie od rodzaju).

Aby uzyskać wartość w ekwiwalencie CO2 należy pomnożyć wielkość napełnienia w kilogramach przez wartość współczynnika ocieplenia globalnego fluorowanego gazu cieplarnianego stosowanego

Poniżej dla ułatwienia tabela ukazująca przeliczenie limitów wielkości napełnienia wyrażonych w ekwiwalencie CO2 na kilogramy w odniesieniu do najczęściej stosowanych czynników i mieszanin:

Limity napełnienia w tonach ekwiwalentu
540505001000
Czynnik chłodniczyGWPPrzeliczenie limitów napewłnienia na kg
R134a1430 3,5 2835349,7699,3
R326757,459,374,1740,71481,5
R404A39221,310,212,7127,5255
R407C17742,822,528,2281,9563,7
R410A20882,419,224239,5479
R422D27291,814,718,3183,2366,4
R507A39851,31012,5125,5250,9

Obecny system CRO w chwili obecnej nie pozwala na założenie kart dla urządzeń, które mają mniej niż 3 kg czynnika chłodniczego, ponieważ nie został dostosowany do nowych przepisów. W momencie kiedy będzie już taka możliwość, trzeba będzie niezwłocznie założyć karty i dokonać wpisów.